Archeologische opgravingen

15/12/2015

Op het terrein waar het nieuwe ziekenhuis komt, hebben archeologen de voorbije zomer een oud sas van de waterloop ‘De Schijn’ blootgelegd. Dit was een waterbouwkundig onderdeel van de Antwerpse gebastioneerde omwalling. Het werd gebouwd in 1818. Het sas is door de archeologen volledig opgemeten om de opbouw en werking van de sluis te ontrafelen. Proefboringen op verschillende andere plaatsen op het terrein leverden geen vondsten op.