ZNA herschikt zorgaanbod

04/11/2016

Vandaag heeft de directie van ZNA een aantal herschikkingen in haar zorgaanbod meegedeeld.

De herschikkingen kaderen in de opening van de nieuwe site ZNA Cadix (gelegen naast Park Spoor Noord) die voorzien is tegen 2020.

  • Naar ZNA Cadix verhuizen tegen die datum – zoals reeds bekend – alle medische en ondersteunende afdelingen van ZNA Stuivenberg, met uitzondering van het volledig vernieuwde ZNA Psychiatrisch Ziekenhuis aan de Pothoekstraat.
  • Nieuw is dat ook alle medische en ondersteunende diensten van ZNA Sint-Erasmus naar ZNA Cadix zullen verhuizen tegen 2020, met uitzondering van de polikliniek en de materniteit:
    • De polikliniek blijft ook na 2020 op de ZNA Sint-Erasmus-site. PatiĆ«nten uit de buurt kunnen er dan nog steeds terecht voor onderzoeken en raadpleging van specialisten.
    • De materniteit van ZNA Sint-Erasmus verenigt zich binnen afzienbare tijd met deze van ZNA Jan Palfijn. De timing daarvan is het voorwerp van overleg met alle betrokkenen.
  • Rekening houdend met de verwachtingen vanuit de overheid, zal er geen nieuwe hospitalisatie-afdeling pediatrie worden voorzien in ZNA Cadix.

Deze verschuivingen hebben geen effect op tewerkstelling.

Lees het volledige persbericht